Fyzioterapie, rehabilitace - Zbiroh (Rokycany)

Výživový specialista

Bc. Václav Štafl - absolvent 1. lékařské fakulty UK (2016)

Vzdělání

 • 2008 – 2012 Gymnázium Na Zatlance s humanitním zaměřením
 • 2013 – 2016 1. lékařská fakulta UK, bakalářské studium oboru Nutriční terapeut – státnice z klinické dietologie
 • 2016 – 2018 1. lékařská fakulta UK, navazující magisterské studium oboru Nutriční specialista

Praxe

 • 2013 – 2015 ÚVN Střešovice, oddělení dietologie a léčebné výživy
 • 2014 – 2015 Mariánské lázně, oddělení dietologie a centrum pohybové aktivity
 • 2015 – 2016 VFN Praha, Jednotka intenzivní metabolické péče

Nabízené služby

Konzultace stravovacích zvyklostí

 • konzultace zásad zdravého stravování a možnosti vylepšení dosavadního stravování
 • délka konzultace přibližně 40 – 60 minut
 • cena 200 Kč

Úprava současného stravování

 • posouzení dosavadního stravování, konzultace a navržení úprav Vašich stravovacích zvyklostí
 • délka konzultace přibližně 40 – 60 minut
 • cena 400 Kč

Poznámka: Po domluvě si budete zaznamenávat základní informace o svém stravování (doba konzumace jídla, konzumovaná strava apod.) po dobu alespoň jednoho týdne. Následně tyto informace zašlete k posouzení alespoň 2 dny před plánovanou konzultací. Tyto informace si následně zpracuji a připravím podklady k naší konzultaci. Na samotné konzultaci budou probrány případné nedostatky ve Vašem stravování a možnosti úpravy Vašeho dosavadního stravovacího režimu. Tyto sepsané informace Vám budou rovněž dodány v tištěné formě.

Individuální stravovací režim

 • konzultace dosavadního stravování, vytvoření individuálního stravovacího režimu či jídelníčku, navržení možností týkající se pohybové aktivity, doporučení týkající se výživových doplňků
 • délka konzultace přibližně 40 – 60 minut
 • cena 800 Kč

Uvedené služby nejsou hrazeny pojišťovnou, ale pouze ze strany klienta. K objednání služeb můžete využít telefonní číslo 605 463 666 či e-mail vaclav.stafl@email.cz.

Konzultace se konají na adrese Masarykovo náměstí 41, 338 08 Zbiroh. Přesný termín a čas konzultace Vám bude upřesněn telefonicky a zaslán na Vámi udanou e-mailovou adresu.

zpět