Fyzioterapie, rehabilitace - Zbiroh (Rokycany)

Mgr. Jakub Huňáček - ZSF JU (2020); FSPS MUNI (2022)

Fyzioterapie, aplikovaná kineziologie a kondiční trénink - Mgr. Jakub Huňáček

Vzdělání

  • Gymnázium Rokycany - osmileté studium, absolvent s vyznamenáním 2017
  • Mezinárodně uznávaná zkouška z anglického jazyka - FCE B2 First (First Certificate in English) 2017
  • Zdravotně sociální fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích - tříletý bakalářký studijní program - fyzioterapie - absolvent s vyznamenáním 2020
  • Fakulta sportovních studií Masarykovy univerzity v Brně - dvouleté navazující magisterské studium - program Aplikovaná kineziologie a Kondiční trénink - absolvent s vyznamenáním 2022 

Postgraduální vzdělání

  • Diagnostika a terapie funkčních poruch pohybového systému (myoskeletální medicína - manuální terapie) pro fyzioterapeuty v rozsahu 200 hodin - 2022-2023
  • Mechanická diagnostika a terapie (MDT) dle Robina McKenzie - část A (4/2023)
  • Komplexní terapie pletence ramenního - PhDr. Bitnar 5/2023

Klinická praxe

  • Bc. Ivo Vonásek - Fyzioterapie a léčebná rehabilitace od 2020
zpět