Fyzioterapie, rehabilitace - Zbiroh (Rokycany)

Mgr. Jakub Huňáček - ZSF JU (2020); FSPS MUNI (2022)

Fyzioterapie, aplikovaná kineziologie a kondiční trénink - Mgr. Jakub Huňáček

Vzdělání

 • Gymnázium Rokycany - osmileté studium, absolvent s vyznamenáním 2017
 • Mezinárodně uznávaná zkouška z anglického jazyka - FCE B2 First (First Certificate in English) 2017
 • Zdravotně sociální fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích - tříletý bakalářký studijní program - fyzioterapie - absolvent s vyznamenáním 2020
 • Pracovní stáž v délce dvou měsíců v rámci Erasmus+ (2019) - National Rehabilitation Centre Vaivari Latvia
 • Fakulta sportovních studií Masarykovy univerzity v Brně - dvouleté navazující magisterské studium - program Aplikovaná kineziologie a Kondiční trénink - absolvent s vyznamenáním 2022 

Postgraduální vzdělání

 • Diagnostika a terapie funkčních poruch pohybového systému (myoskeletální medicína - manuální terapie) pro fyzioterapeuty v rozsahu 200 hodin - 2022-2023
 • Mechanická diagnostika a terapie (MDT) dle Robina McKenzie - část A - Bederní páteř (4/2023)
 • Komplexní terapie pletence ramenního - PhDr. Bitnar - 5/2023
 • Mechanická diagnostika a terapie (MDT) dle Robina McKenzie - část B - Krční a hrudní páteř (10/2023)
 • Seminář Klinická sportovní fyzioterapie - PhDr. Michal Rukavička, Doc. MUDr. Petr Zeman, Ph.D., MBA - 25/11/2023
 • Certifikát celoživotního vzdělávání za období 1/2024 - 12/2028 - UNIE Fyzioterapeutů České Republiky z.s.
 • Kurz fasciální terapie s pomůckami fazer - PhDr. Michal Peroutka - 2/2024
 • Kurz vitality flossing - PhDr. Michal Peroutka - 2/2024
 • Mechanická diagnostika a terapie (MDT) dle Robina McKenzie - část C - Bederní páteř + dolní končetiny (4/2024)

Klinická praxe

 • Bc. Ivo Vonásek - Fyzioterapie a léčebná rehabilitace od 2020
zpět